ibsconsultants.nlsitemap

Voor afspraak of advies bel: +31 (78) 6250920 of mail: info@ibsconsultants.nl

Bouwfase

Continue controle tijdens de bouwfase

IBS ontzorgt en ontlast je in de bouwfase. In het belang van zowel uitvoerende organisaties als toezichthouders begeleiden we de bouw. Door de uitvoering vanaf het begin te begeleiden, voorkom je dat geleverde bouwproducten of gevelonderdelen in een later stadium alsnog worden afgekeurd.

Door de uitvoering vanaf het begin te begeleiden, voorkomen wij dat geleverde bouwproducten/gevelonderdelen in een latere fase alsnog worden afgekeurd. Wij zorgen ervoor dat de productie, levering en montage van de gevelonderdelen plaatsvinden conform het bestek, het bouwbesluit en de overeengekomen prestatie-eisen en richtlijnen. Wij voeren steekproefsgewijs productiecontroles uit in de fabriek. Door een inspectie aan het begin van de (af)bouwfase/montage uit te voeren, checken wij of er aan de uitgangspunten en vooraf gestelde eisen is voldaan.

Voorbeelden van werkzaamheden waarin IBS je ondersteunt tijdens de bouwfase zijn:

  • Bij de bouwvoorbereiding beoordelen we detailtekeningen en materiaalspecificaties van de gevelleveranciers.
  • We zorgen dat de productie, levering en montage van de gevelonderdelen plaatsvinden volgens het bestek, het bouwbesluit en de overeengekomen prestatie-eisen en richtlijnen.
  • We voeren steekproefsgewijs productiecontroles uit in de fabriek.
  • Door een inspectie uit te voeren aan het begin van de (af)bouwfase/montage, maar ook tijdens de verdere afbouw, checken wij of er aan de uitgangspunten en vooraf gestelde eisen is voldaan.

Projecten bouwfase

Neem contact op met een van onze experts