ibsconsultants.nlsitemap

Voor afspraak of advies bel: +31 (78) 6250920 of mail: info@ibsconsultants.nl

Bouwfysica


Ons advies richt zich op dit gebied op de akoestische en thermische isolatie, de luchtdoorlatendheid en het vochtgedrag van gevels en daken.

Praktische oplossingen en advies over bouwfysica

Als bouwfysisch adviesbureau, met de specialisatie voor gevels, richt ons advies zich op de akoestische en thermische isolatie, de luchtdoorlatendheid en het vochtgedrag. Omdat het dak van een pand aan evenveel bouwkundige eisen moet voldoen als een gevel en deze bovendien naadloos op elkaar moeten aansluiten, kun je ook voor dakadvies bij ons terecht.

Voor alle bouwfysische aspecten geldt dat IBS prestatie-eisen vertaalt in technische dak- en gevelconcepten en praktische oplossingen. Wij helpen je de juiste keuzes maken, wat gebreken bij de uitvoering en extra (herstel)kosten bespaart.

Akoestiek

De gevel vormt de scheiding tussen binnen en buiten. In een steeds dichter bevolkt Europa stelt dit eisen aan de geluidswering van de gevel en het dak. Onze adviseurs denken ook in de ontwerpfase en bouwfase mee en brengen een passend advies uit om een comfortabel geluidsniveau te waarborgen.

Bij luchtdicht bouwen ligt de focus immers op het voorkomen van onbedoelde luchtstromen. Luchtdicht bouwen bevordert de thermische en akoestische isolatie, voorkomt condensatieproblemen en verhoogt het thermisch comfort.

Thermische isolatie

Duurzaam bouwen neemt in belang toe. De eisen voor thermische isolatie zijn de afgelopen jaren behoorlijk aangescherpt. Onze adviseurs hebben zich gespecialiseerd om te kunnen voldoen aan het energie-neutrale label BENG en duurzaamheidslabels als BREEAM en LEED.

Met duurzaamheid als speerpunt, weegt de thermische kwaliteit aansluitdetails en luchtdichtingen op het eindresultaat alleen maar zwaarder. IBS gebruikt moderne rekensoftware die volgens de laatste normen de thermische isolatiewaarden bepalen, bij voorkeur al in de ontwerpfase. Geavanceerde analysemethoden, zoals thermografie (infrarood) en luchtdichtheidsmetingen, ondersteunen ons advieswerk in de bouwfase en gebruiksfase.

 

Luchtdoorlatendheid en luchtdicht bouwen

Het beperken van de luchtdoorlatendheid van gevelconstructies is vanaf de oprichting van IBS een speerpunt geweest, vooral om onbewuste in- en ex-filtratie van lucht te minimaliseren. Uit de vele geveltesten die we doen, blijkt hoe belangrijk de luchtdichtheid is.

Bij luchtdicht bouwen ligt de focus op het voorkomen van onbedoelde luchtstromen. Luchtdicht bouwen bevordert de thermische en akoestische isolatie, voorkomt condensatieproblemen en verhoogt het thermisch comfort. We adviseren en testen geveldetails in de ontwerpfase, bij de bouwvoorbereidingfase en ook tijdens een montage-inspectie of een geveltest van de bouwfase.

Vochtgedrag in gevels en daken

Waterdichtheid is een van de belangrijkste aandachtspunten van IBS bij de technische ontwikkeling en beoordeling van een gevel- en dakconstructie. Waterdichtheidseisen worden uiteraard in het Bouwbesluit vastgelegd onder de noemer ‘vochtwering van buiten’. Om gezondheidsredenen en om schade aan gevelonderdelen (bijvoorbeeld hout en isolatiemateriaal) te voorkomen, is het ook van belang om de ‘vochtwering van binnen’ voldoende aandacht te geven. In samenhang met luchtdicht bouwen moet de dampdichting aan de warme zijde van de gevel voorkomen dat warme vochtige lucht condenseert in op op koude delen van de gevel.

Met simulatieberekeningen van de temperatuurverdeling en het damptransport in de gevelconstructie, kan IBS in de ontwerpfase of in de bouwfase geveldetails toetsen en verbeteren. In de fase van oplevering en in de gebruiksfase brengt bouwfysisch onderzoek, ondersteund met bijvoorbeeld thermografie en materiaalonderzoek (zoals vochtmetingen), eventuele gebreken aan het licht.

Wat IBS voor je kan betekenen in bouwfysica

  • Thermische isolatie (berekening Rc- en U-waarde, koudebruggen), zoals bij O|2 Labgebouw in Amsterdam
  • Vochtgedrag (damptransport in constructies, condensatie), zoals bij Toren Overhoeks
  • Akoestiek (geluidwering gevels, geluidsisolatie), zoals bij Motel One
  • Praktische vertaling van bouwfysische eisen in gevelproducten en -systemen
  • Onderzoek (thermografie, luchtdichtheid, metingen binnenklimaat), zoals bij Geowetenschappen in Utrecht.

Het belang van de samenhang tussen luchtdoorlatendheid en vochtgedrag in zowel daken als gevels heeft IBS Consultants aangezet tot specialisatie op dit gebied. We verwelkomen je vragen over bouwfysica. Neem vrijblijvend contact met ons op voor meer informatie.