ibsconsultants.nlsitemap

Voor afspraak of advies bel: +31 (78) 6250920 of mail: info@ibsconsultants.nl

Initiatieffase

Advies tijdens de initiatieffase bespaart kosten én moeite

In deze fase ontstaat het eerste idee voor de ontwikkeling van een nieuw bouwproject. IBS al tijdens deze eerste fase in te schakelen levert je enkele belangrijke voordelen op. We bewaken in het vroegste stadium de kwaliteit van de plannen, de ontwerpen, de materiaalkeuze en de prestatie-eisen, waardoor de kosten voor bijvoorbeeld herberekeningen, engineering voor herstelwerkzaamheden en extra bouwkosten bespaard blijven.

In deze opstartfase stelt IBS, in overleg met haar opdrachtgever, een ‘Programma van Eisen’ op. In dit programma leggen we niet alleen de technische maar ook de financiële randvoorwaarden vast. Door een haalbaarheidsonderzoek uit te voeren, stellen we ons in staat te beoordelen of aan alle overeengekomen eisen wordt voldaan.

Projecten initiatieffase

Neem contact op met een van onze experts