ibsconsultants.nlsitemap

Voor afspraak of advies bel: +31 (78) 6250920 of mail: info@ibsconsultants.nl

Fases

headerimage-big-overons

Uw gevel is onze gevel. IBS is bij uw gevel betrokken van initiatief- tot gebruiksfase. Hoe eerder wij bij een project ingeschakeld worden, hoe beter dit is voor de gevel.

Onze missie is klanten zo goed mogelijk van dienst te zijn, in elke fase van het bouwproces. Wij staan hen met raad en daad bij. Wij ondersteunen hen door dik en dun.

 Fase1  Initiatieffase

Door IBS in deze eerste fase van het bouwproces in te schakelen, wordt de kwaliteit bewaakt en op de bouwkosten bespaard.

 Fase2  Ontwerpfase

In deze fase bewaakt IBS de technische, esthetische en financiële uitgangspunten en corrigeert IBS eventuele ontwerpfouten, waardoor hoge herstelkosten in latere fases van een bouwproces voorkomen worden.

 Fase3  Aanbestedingsfase

Als adviseur kan IBS hierin een belangrijke rol spelen, niet alleen voor de vragende maar ook voor de aanbiedende partij.

 Fase4  Bouwfase

IBS ontzorgt en ontlast u in de bouwfase. Vooraf controleren is beter dan achteraf vaststellen. In het belang van zowel uitvoerenden als toezichthouders begeleiden wij de bouw.

 Fase5  Gebruiksfase

Wanneer in deze fase van een bouwproject problemen of gebreken ontstaan, wordt IBS ingeschakeld om de oorzaak vast te stellen.