ibsconsultants.nlsitemap

Voor afspraak of advies bel: +31 (78) 6250920 of mail: info@ibsconsultants.nl

IBS medewerker gecertificeerd level II gebouwthermograaf

WEB00-MD01-B

Recentelijk is één van de medewerkers van IBS level II gecertificeerd met betrekking tot gebouwthermografie. Hierdoor voldoet IBS onder andere ruimschoots aan de vanuit BREEAM-NL vereiste kennis.

Om de isolerende eigenschappen van de gevelconstructie te kwalificeren kunnen door IBS thermografische opnamen worden gemaakt. Op de thermografische beelden zullen de gevolgen van eventuele koudebruggen en gebrekkige of ontbrekende thermische isolatie alsmede eventueel mogelijke luchtverliezen zichtbaar worden.

Het onderzoek naar de thermische eigenschappen van de gebouwschil voert IBS uit op basis van de NEN-EN 13187 – Thermische eigenschappen van gebouwen – Kwalitatieve detectie van thermische onregelmatigheden in de gebouwschil – Infraroodmethode.

Thermografisch onderzoek van de gevelconstructie is onderdeel van de BREEAM-NL certificering. In de credit ENE 26 ‘Waarborging thermische kwaliteit gebouwschil’ is dit vastgelegd. Hierbij wordt een van de twee punten toegekend wanneer in de opleveringsfase van het gebouw warmteverliesmetingen zijn uitgevoerd in de vorm van een thermografisch onderzoek. Dit onderzoek dient uitgevoerd te worden door een daartoe opgeleid en gekwalificeerd persoon.

Wilt u meer informatie over thermografisch onderzoek? Neem dan contact met ons op.