ibsconsultants.nlsitemap

Voor afspraak of advies bel: +31 (78) 6250920 of mail: info@ibsconsultants.nl

Afstudeerstage IBS Consultants

Ik ben Jeroen , bouwkunde student aan de Hogeschool Rotterdam. Sinds mijn stage als werkvoorbereider op het project ‘Blaak 16’ te Rotterdam kwam ik in aanraking met IBS Consultants, waarna ik hier als oproepkracht ben gaan werken.

Op dit moment voer ik mijn afstudeeronderzoek uit bij IBS Consultants. Mijn onderzoek gaat over ‘Houtskeletbouwgevels in het jaar 2020’. In dit onderzoek wordt er expliciet gekeken naar de onderlinge voegen tussen de houtskeletbouw elementen, rekening houdend met BENG(Bijna Energie Neutraal Gebouw). Mijn doel is om een zodanige detaillering te maken, zodat de houtskeletbouw elementen eenvoudig gemonteerd kunnen worden. De toleranties, luchtdichting en waterkering spelen hierin een grote rol. IBS Consultants ondersteunt en begeleidt mij tijdens dit project.

Tijdens het afgelopen jaar heb ik enorm veel mogen leren en gezien tijdens verschillende beproevingen op de bouwplaats. Naast de beproevingen heb ik rapporten en testplannen mogen opstellen. Hiermee heeft IBS Consultants mij de kans gegeven om mijzelf klaar te stomen voor de praktijk en het onderzoek.

Eind juni zal ik mijn onderzoek afronden en volgt er een nieuw updatebericht.

Afstuderen/stagelopen bij IBS Consultants?

Volg jij de studie bouwkunde op het HBO of WO en wil je ook afstuderen of stagelopen bij IBS?  Bekijk de vacatures op onze website http://////ibsconsultants.nl/ons-team/werken-bij-ibs/stagiairs of neem contact op met Martijn Driesse (M.Driesse@ibsconsultants.nl, tel: 078 6250920)