ibsconsultants.nlsitemap

Voor afspraak of advies bel: +31 (78) 6250920 of mail: info@ibsconsultants.nl

  Terug naar overzicht

Herontwikkeling Arena Towers

Locatie: Amsterdam
Architect: ZZDP Architecten
Opdrachtgever IBS: IVG Immobilien AG
Periode: 2011-2014

IBS heeft haar bijdrage geleverd in de initiatief-, ontwerp-, aanbestedings-  en bouwfase van dit project. Hierbij heeft IBS de volgende werkzaamheden uitgevoerd:

  • Geveltechnisch onderzoek naar de kwaliteit van bestaande gevelconstructie t.b.v. renovatie (second-opinion);
  • Plantoets gevelconstructie op basis van ontwerp tekeningen architect en bouwkundige en bouwfysische rapporten;
  • Technische Prestatie Omschrijving metalen gevelconstructies;
  • Begeleiding aanbesteding;
  • Beoordeling aanbiedingen gevelleveranciers;
  • Begeleiding besprekingen tussen potentiële gevelleverancier en opdrachtgever;
  • Constructieve berekeningen van aluminium gevelbeplating;
  • Uitvoeringsinspecties;
  • Metingen van de luchtdoorlatendheid en beproevingen op waterdichtheid.

Neem contact op met een van onze experts