ibsconsultants.nlsitemap

Voor afspraak of advies bel: +31 (78) 6250920 of mail: info@ibsconsultants.nl

  Terug naar overzicht

Herontwikkeling Valina

Locatie: Amsterdam
Architect: OeverZaaijer architectuur en stedebouw
Opdrachtgever IBS: Peak Development
Periode: 2013-2015

IBS levert haar bijdrage in de ontwerp-, aanbestedings- en bouwfase van dit project. Hierbij heeft IBS de volgende werkzaamheden uitgevoerd:

  • Deelname projectteam
  • Technische Prestatie Omschrijving gevelconstructies
  • Begeleiding aanbesteding
  • Plantoets detailtekeningen gevelleverancier
  • Uitvoeringsinspecties
  • Statische berekeningen
  • Metingen van de luchtdoorlatendheid en beproevingen op waterdichtheid

Neem contact op met een van onze experts