ibsconsultants.nlsitemap

Voor afspraak of advies bel: +31 (78) 6250920 of mail: info@ibsconsultants.nl

  Terug naar overzicht

Renovatie Toren Overhoeks

Locatie: Amsterdam
Architect: OeverZaaijer architectuur en stedebouw
Opdrachtgever IBS: J.P. van Eesteren
Periode: 2014 – 2016

IBS levert haar bijdrage in de ontwerp- en bouwfase van dit project. Hierbij heeft IBS de volgende werkzaamheden uitgevoerd:

 • Plantoets gevelconstructie op basis van tekeningen architect en bouwkundige en bouwfysische rapporten;
 • Studie Revit-model en 3D-tekenwerk m.b.t. kritische bouwkundige detaillering;
 • Berekeningen temperatuurverdeling kozijnaansluiting;
 • Bouwfysische berekeningen dichte geveldelen;
 • Bureaustudie naar de toepassing van projectspecifieke kunststof stelkozijn;
 • Ontwikkelen diverse 3D-tekening van relevante geveldetails;
 • Ontwikkelen principedetails betonnen elementgevel;
 • Opstellen testplan t.b.v. metingen van de luchtdoorlatendheid en beproevingen waterdichtheid;
 • Metingen van de luchtdoorlatendheid en beproevingen van de waterdichtheid;
 • Uitvoeren Hose-test van de elementvoegen;
 • Uitvoeringsinspecties;
 • Productiecontroles gevelconstructies bij gevelleverancier.

Neem contact op met een van onze experts