ibsconsultants.nlsitemap

Voor afspraak of advies bel: +31 (78) 6250920 of mail: info@ibsconsultants.nl

Druk, druk, druk!

Geveladvies

We zijn druk druk druk!  Waarmee? Met het vernieuwen van onze website. Een van de doelstellingen van de vernieuwde site is dat het voor de bezoeker direct duidelijk is dat IBS :

  1. een geveltechnisch ingenieursbureau is
  2. technisch advies verleent m.b.t gevels en daken
  3. kennis van zaken heeft m.b.t. geveltechniek, glastechniek, bouwfysica, statica en brandveiligheid
  4. haar  opdrachtgevers van dienst kan zijn in de initiatieffase, de ontwerpfase,  de aanbestedingsfase, de bouwfase en de gebruiksfase
  5. bij heel veel grote projecten betrokken is geweest